Betingelser for leje af selskabslokaler

1. Generelt

Ydelsen
Der kan lejes følgende lokaler: Udsigtslokalet, Bryggerens festlokale, Lille lejlighed (overnatning) og Suite (brudesuite / stor lejlighed).

Lokalernes kapacitet er max 100 personer.

Ved leje af ovenstående lokaler har man brugsretten til lokalerne fra kl. 08:00 til næste dag kl. 08:00 (se nærmere under afsnit 4 om Nøgler).

Lokalerne indeholder et anretter køkken til opvarmning og anretning af maden (der må ikke laves mad fra bunden). I køkkenet er der ovn, varmeskab, komfur, stort anretterbord og opvaskemaskine. Opvaskemaskinen må kun betjenes af køkkenhjælper.

Inden lejer fastligger endelige aftaler omkring festens forløb, aftaler med madleverandører, anretterkok og andet, skal udlejer være orienteret og godkende hvad lejer ønsker aftalt, dette foregår på et opfølgningsmøde.

Såfremt lejer ønsker at udlejer skal stå for arrangementet med levering af mad m.m., foretages en ekstra forudbetaling kort før festen.

Ved leje af lokalerne er der ikke duge, karklude, viskestykker, affaldssække, køkkenrulle mv. tilgængeligt. Lejer er naturligvis velkommen til selv at medbringe disse.

Udlejer
Når der indgås en aftale om leje af ovenstående lokaler, indgås aftalen med Verner Bonde Holding ApS, CVR nr. 25433262 beliggende Møllegårdsvej 9, 9530 Støvring. Verner Bonde Holding ApS kan træffes på tlf. 40301159 eller mail: info@bryggensfestlokaler.dk.

Lejers ansvar
Lokalerne kan alene lejes af myndige personer.

Ved leje af lokalerne er lejer selv ansvarlig for eventuelle myndighedsgodkendelser eller andet, som knytter sig til arrangementet. Udgifter herved er udlejer uvedkommende.

Såfremt der ved aflevering af lokalerne er sket ødelæggelser, som ikke skyldes sædvanligt slid og ælde, herunder bl.a., og ikke udtømmende: Køkkenudstyr, service, andet løsøre, inventar, borde, stole mv. er lejer erstatningspligtig for de ødelagte genstande. Eventuel erstatning for beskadiget service, inventar mm. udregnes af udlejer efter nyanskaffelsesprisen.

Hærværk
Lejer forpligtiger sig til at sikre, at der ikke sker hærværk på ejendommen. Lejer bærer ansvaret for hærværk i lejeperioden.

Udbedring af skader
Udbedring af eventuelle skader i lokalerne må alene foretages på foranledning af udlejer.

Købeloven
Købelovens mangelsregler finder desuden anvendelse.

Betaling
Betaling sker ved fremsendelse af faktura, og der vil ikke ved betaling blive pålagt ekstra gebyrer, ud over den aftalte pris.

Nærmere priser for leje af lokalerne kan fås ved kontakt til udlejer. Priserne er dagspriser og kan variere alt efter udbud og efterspørgsel.

2. Ordensregler

Foruden ovenstående, skal følgende ordensregler overholdes ved leje af lokalerne:

 • Rygning er ikke tilladt indendørs i lokalerne, men der kan ryges udendørs,
 • Borde og stole må ikke tages med udenfor,
 • Gæsterne må ikke stå på borde og stole,
 • Vinduer og døre skal være lukket efter kl. 22,
 • Eventuel musik skal tilpasses, så det ikke generer områdets beboere, og høj musik må ikke finde sted efter kl. 02:00,
 • Der må ikke kastes med ris, kanel, peber mv. indendørs.
 • Ved leje af brudesuite er det kun brudeparret, der har adgang.

3. Leje og depositum

Booking af lokalerne kan foretages via. internettet, telefonisk eller ved personlig henvendelse.

Uanset hvorledes lokalerne er booket, er bookingen først gældende når det fulde beløb for leje og depositum er betalt.

Såfremt der ikke sker betaling af leje og depositum ved bookning af lokalerne, anses bookningen for ugyldig, og lokalerne kan lejes ud til anden side.

Tilbagebetaling af depositum efter leje er betinget af, at nærværende lejebetingelser, herunder især aflevering (nedenfor) er opfyldt.

Der trækkes et beløb i det indbetalte depositum, bl.a. hvis:

 • Ekstra-rengøring af de lejede lokaler er påkrævet, udover fast afsat tid for eventuelt aftalt rengøring,
 • Service, glas, bestik mm. ikke er vasket korrekt og ikke er ordentlig rent,
 • Ting i skabe, skuffer og på hylder ikke er placeret korrekt.

Ved aflevering af lokalerne vil udlejer gennemgå lokalerne, og såfremt alt er i orden vil depositummet blive tilbagebetalt senest fem arbejdsdage efter leje af lokalerne.

4. Nøgler

Nøglen til det lejede udleveres af udlejer, som kan træffes på telefon 40301159.

Ved leje af lokalerne har man brugsretten til lokalerne fra kl. 08:00 til næste dag kl. 08:00. Nøglen kan udleveres dagen før kl. 13 til dagen efter kl. 11 mod et gebyr på 995 kr. (dog kun hvis lokalet er ledigt dagen efter). Ved for sen aflevering pålægges et gebyr på 995 kr.

Hvis lokalet er udlejet dagen før / efter, og du må tilkøbe hjælp grundet tidsnød, aftales det direkte med hjælperne (vi kan anbefale "huskendte" hjælpere - afregning for assistancen afregnes direkte med hjælperne og udenom os).

Aflevering af nøgle sker ved at lægge nøglen i nærmere anvist postkasse på adressen Bryggen 80, 9240 Nibe.

5. Aflevering af det lejede / rengøring

De lejede lokaler skal som minimum afleveres i samme stand som ved modtagelse, medmindre andet er aftalt.

Ved aflevering af lokalerne forventes som minimum følgende:

 • Generelt
  • At der er ryddet op i lokalerne indenfor booking-døgnet kl. 08:00 til 08:00 (perioden kan forlænges mod gebyr), herunder at bordene er tømte for flasker, dåser og service mv.
  • At borde og stole er stillet tilbage som ved modtagelsen af lokalet
  • At vinduer og døre lukkes og låses, samt at lys slukkes
  • At affald er båret ud i affaldscontainer
  • At tomme flasker er bortskaffet
  • At gulvene i hele huset er fejet
  • At ituslåede ting sættes på køkkenbordet
  • At toiletterne er opryddet
  • Ovennævnte ydelser kan tilkøbes.
  • Hvis udlånte nøgler bortkommer, betaler lejer udgifterne til omkodning af nøgler.
  • Lejer må ikke udlevere nøgler til andre, med mindre det sker ifølge aftale med udlejer (lejer skal meddele navn på de/n, nøglen udleveres til).
 • Køkken
  • At service vaskes ordentligt af og sættes på plads
  • At opvaskemaskinen er tømt og rengjort
  • At kaffemaskine og elkedel er tømt og rengjort
  • At komfur er rengjort
  • At ovne og tilhørende plader og riste er rengjort
  • At køleskabe og fryser er renholdt indvendigt
  • Ovennævnte ydelser kan tilkøbes.
 • Udearealer
  • At udearealer kontrolleres for cigaretskodder, krus, flasker osv. som bortskaffes

Tilkøb af slutrengøring er obligatorisk. Såfremt der ud over almindelig slutrengøring er behov for ekstra rengøring afregnes efter regning.

Håndtering af affald betaler lejer til 400 kr. pr. affaldscontainer (hvis ikke lejer fjerner affald selv).

6. Forbrug af el, vand og varme

Som udgangspunkt er forbruget af el, vand og varme medregnet i lejen. Såfremt der forekommer et ekstra stort forbrug af el, vand eller varme ud over hvad der kan forventes, vil der dog blive afregnet et ekstra gebyr.

7. Sanktion

Såfremt ovenstående lejebetingelser ikke overholdes vil det medføre bortvisning samt karantæne fra at leje lokalerne fremadrettet.

Såfremt adfærd som strider mod ovenstående betingelser får negative konsekvenser for udlejer, tages der forbehold om, at gøre krav gældende mod lejer.

8. Fortrydelse

Ved booking af lokalerne er der som forbruger en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage fra booking/aftalens indgåelse.

Såfremt der ønskes at gøre brug af fortrydelsesretten kan dette ske ved meddelelse herom til udlejer.

Efter modtagelse af meddelelse om, at der gøres brug af fortrydelsesretten, afsendes straks en kvittering herom og indenfor 14 dage tilbagebetales det indbetalte beløb til samme konto som beløbet er modtaget fra. Ved tilbagebetaling af depositum i forbindelse med fortrydelse modregnes et administrationsgebyr på 500 kr.

Såfremt lokalet bookes mindre end 14 dage før det skal anvendes, kan fortrydelsesretten ikke tages i brug efter lokalet er anvendt, selvom dette ligger indenfor 14-dages fristen.

Efter udløbet af den lovbestemte fortrydelsesret er aftalen endelig, og kan dermed ikke fortrydes.

Såfremt der ønskes tilbagetræden fra aftalen efter udløbet af fortrydelsesretten, men mere end en 45 dage før anvendelse af lokalet, tilbagebetales dog 50 % af lejebetalingen samt depositum. Øvrige lejebetaling tilbagebetales ikke.

Ved tilbagetræden fra aftalen mindre end 45 dage før anvendelse af lokalet tilbagebetales lejen ikke.

9. Forbehold for ændring

Der tages forbehold for prisændringer, ændring af lejebetingelser og lejemålets tilgængelighed, hvis leje af lokalerne bookes mere end 6 måneder forud.

Bryggens Festlokaler - Bryggen 80 - 9240 Nibe -

Udlejer: Verner Bonde Holding A/S - CVR 25433262

Webdesign: StyrHjemmesiden.dk